CHCI ZDARMA
VYPOČÍTAT ÚSPORY

Srovnání zdrojů tepla pro bytové domy

30. 1. 2019

Srovnání zdrojů tepla pro bytové domy

Porovnání zdrojů tepla

Pro bytové domy uvažujeme dnes jako hlavní zdroje tepla:

K plynovým kotlům a elektrokotlům se vyplatí uvažovat jako doplněk pro předehřev TV solární termický systém.

Při výběru zdroje pro bytový dům bereme v úvahu dvě hlediska:

Plynová kotelna

Technická proveditelnost - limitující faktory:

Kaskády plynových kotlů dosahují dostatečný výkon na vytopení jakkoli velkých bytových domů. Pro velké bytové domy je třeba ověřit dimenzi plynové přípojky.

Návratnost investice: Plynová kotelna dosahuje ze všech zdrojů nejvyšší úsporu.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Technická proveditelnost - limitující faktory:

 

Návratnost investice: Tepelné čerpadlo má nejvyšší pořizovací náklady. Pokud do studie úspor zahrneme v průběhu 20letého provozu náklady na reinvestici do čerpadel, je návratnost investice sporná.

Nevýhodou také je, že tzv. topný faktor , který má zásadní vliv na úsporný provoz, značně klesá při nízkých venkovních teplotách a požadavku na vysokou teplotu. Pokud je např. venku -7 °C a potřebujete mít v radiátorech 60°C, pak je ekonomika provozu srovnatelná s obyčejným elektrokotlem. Je třeba mít na paměti, že zajišťujeme i ohřev teplé vody na cca 50°C po celý rok.

Elektrický kotel

Elektrický kotel je nejjednodušší na montáž. Nevyžaduje plynovou přípojku, komín, nasávání a odvětrávání. Neprodukuje lokální emise, nevyžaduje zateplení a lze postavit kaskádu libovolného výkonu.

Technická proveditelnost - limitující faktory:

Návratnost investice: Provozní náklady se pohybují okolo 650 Kč/GJ, proto nelze počítat ve většině případů s návratností investice do vlastní kotelny.

Solární termický systém

Solární systém se v bytových domech používá pouze pro přípravu teplé vody, nikoli pro vytápění. Vhodná kombinace je s plynovou kotelnou, u teplených čerpadel to nemá vzhledem ke stejnému sezónnímu cyklu smysl.

Technická proveditelnost - limitující faktory:

Návratnost investice: Aby se solární systém oproti ohřevu plynem vyplatil, musí být dostatečně velká spotřeba teplé vody. Čím větší spotřeba teplé vody, tím více se solární systém vyplatí. Ve studii úspor proto porovnáváme varianty se samotnou plynovou kotelnou a s plynovou kotelnou se solárním systémem. Výhodou solárního systému je, že na něj je možné získat dotace.

Fotovoltaická elektrárna

U rodinných domů se FVE těší velké oblibě, pravděpodobně větší než termický solární systém. Vyrábí elektrickou energii a přebytky ukládá do teplé vody. Ukládání do baterií je ekonomicky nevýhodné.

Jiná situace je u bytových domů. Zde je zásadní problém, že z administrativních důvodů není možné elektrickou energii, kterou vyrobí společná elektrárna, použít pro spotřebu v jednotlivých bytech. A spotřeba elektřiny ve společných prostorách v létě v poledne je zanedbatelná. Vyrobenou energii je možné využít tedy pouze k ohřevu TV. Tuto práci ale odvede lépe termický solární systém, protože je při stejném výkonu levnější a zabere na střeše o polovinu méně místa.

Technická proveditelnost - limitující faktory:

Návratnost investice: V nejlepších případech na hraně návratnosti. Vždy vyjde výhodněji termický solární systém.

Porovnání zdrojů

V tabulce je procentuální roční úspora oproti CZT, po zahrnutí všech provozních nákladů a odpisů (tedy stejně jako ve studii). Počítáno pro cenu z CZT 650 Kč/GJ (Praha).

Velikost kotelny/zdroj

PK

PK+SOL

EK

EK+SOL

90 kW 

29%

30%

12%

-15%

-12%

140 kW

38%

43%

-

-6%

-3%

250 kW 

47%

55%

-

0%

5%

500 kW

57%

 64%

-

9%

16%

 

Shrnutí

Kde je to možné, dáváme plynovou kotelnu.

TČ dáváme pouze na výslovné přání zákazníka.

Elektrokotel se může vyplatit pro velké domy a s vysokou cenou za GJ.

Solární termický systém se vyplatí u plynové kotelny při větší spotřebě TV, u elektrokotle téměř vždy.

FVE není pro bytové domy použitelná.

Autor: Mgr. Michal Smejkal, TO System s.r.o.

Výpočet úspor pro Váš dům zdarma

Pokud chcete vědět přesnou úsporu ve Vašem domě, nechte si od nás zpracovat zdarma studii úspor konkrétně pro Váš dům. Tato studie obsahuje přesné porovnání Vašich současných nákladů s celkovými náklady po zřízení lokálního zdroje. Úspory ze studie jsme schopni doložit naměřenými hodnotami našich realizovaných zakázek a garantovat je.

 

Vyplňte, prosím, kontaktní formulář níže. Obratem se Vám ozve náš specialista a následně Vám zašleme výpočet úspory přesně pro Váš dům. Vše zcela zdarma a bez závazků.

Všechny položky je třeba vyplnit